การมีเหตุผล

เหตุผลที่ต้องยอมรับให้ได้

การมีเหตุผลทวนให้ละเอียดนี่เป็นอีกคำนิยามของคนที่เริ่มเข้าใจเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตนั่นเอง โดยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดทำด้วยความเร็ว หรือทำไปโดยมิได้คิด จะมีผลให้คุณเจอแต่ปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีพ จะไม่สามารถที่จะปรับแก้ได้ การจัดการกับปัญหาที่ดีคุณจะต้องรู้จักเหตุของปัญหาคือ การที่เราได้มีการจัดการกับปัญหาที่มูลเหตุ ก็เลยถูก เพราะว่าผลทุก ๆ อย่างย่อมมีสาเหตุเสมอ หากคุณไม่ได้ต้องการมีปัญหา หรือไม่ต้องการแก้ไขแล้ว คุณก็ไม่ควรที่จะเริ่มสร้างมูลเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดขึ้นมาอีก และก็เมื่อคุณประสบพบเจอปัญหาควรจะควบคุมสติ และก็เรียบเรียงสติปัญญาให้เกิดเพื่อมาช่วยทำให้คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะควร โดยยิ่งไปกว่านั้นปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณเอง ดังเช่น อะไรเป็นคุณความดี อะไรเป็นสิ่งไม่ถูก อะไรเป็นความถูกต้องชัดเจน แล้วก็อะไรเป็นความเที่ยงธรรที่จะบ่งชีถึงเรื่องราวหลักของปัญหาเหล่านั่น ถ้าหากคุณสามารถหาคำตอบได้หลายคำตอบแม้กระนั้นไม่ตรงคำตอบ มักมีเหตุมีผลดียิ่งกว่าย่อมเชื่อถือได้ คำตอบแบบนั้นคุณควรจะยอมรับฟังแล้วก็เอามาทำตาม ดังนี้การที่คุณมีความคิด ความศรัทธาอย่างมีระบบ มีวิธีการเป็นของตัวเอง ไม่โง่เง่า ทำใด ๆ ทำอย่างมีเหตุผล ไม่มีความขัดแย้งตัวเอง ไม่ยินยอมให้สิ่งที่ไม่คิดอย่างมีเหตุผลเข้ามาเป็นปัญหาในความนึกคิดนั่นก็แสดงว่าตัวคุณเองเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของปรัชญาการดำดงชีวิตแล้วนั่นเอง

ด้วยหลัการง่าย ๆ ที่ไม่ได้ทำการได้ทุกคนเลยที่เดี่ยว มันยากตรงที่การหักห้ามใจที่จะไม่ก่อให้เกิดผลของทุกข์นั่นเอง เรื่องนี้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านเองก็เหมือนจะเคยกล่าวเอาไว้เรื่องของการเข้าใจมูลเหตุของการเป็นทุกข์ที่คนเรามักจะตั้งคำถามเสมอว่าแท้จริงมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ แล้วเมื่อเรารู้มูลเหตุแล้วเราควรที่จะรับมือกับปัญหานั่นอย่างไรดี ซึ่งบางคนถ้าอ่านบทความนี้แล้วก็จะเข้าใจง่ายหมายความว่าคุณมีเนื้อแท้ที่ดีมาก่อน แต่กับบางคนที่อ่านปรัชญานี้เท่าไหร์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจกับสิ่งที่คุณเห็นได้นั่นเข้าเรียกว่าคุณต้องเริ่มต้นตั้งสติใหม่ เพื่อที่จะเข้าใจถึงมูลเหตุของการเกิดปัญหาก่อนนั่นเอง

ท้ายนี้ผมเองก็คงจะพูดได้คำเดียวว่าทุกคนยอมมีเกิดและก็มีดับทุกข์ไป แล้วแต่ว่ามูลเหตุนั่นจะมากน้อยเพียงใดมากกว่า ผมว่าถ้าก้าวผ่านไปได้เราทุกคนก็ย่อมจะมีแต่ความสุขในการใช้ชีวิตนะครับ